Välkommen

huset_skuretEwa Lannemyr Psykoterapimottagning

Att gå i terapi innebär att mötas i samtal för att få professionell hjälp i olika livssituationer. Det kan handla om livskris, stress, depression, ångest relationsproblem, sorg och existentiella frågor.

Jag är legitimerad psykoterapeut, utbildad på St Lukas utbildningsinstitut med lång erfarenhet från olika verksamhetsområden inom psykiatri, somatisk vård, primärvård samt psykoterapeutisk verksamhet inom St Lukas och i egen regi.
Min grundsyn är psykodynamisk vilket innebär att hela livshistorien och våra relationer har betydelse för att förstå nusituationen. För mig som terapeut är det viktigt med en öppen och tillitsfull relation i samtalet.

Du hittar mig i:
Gamla Rådhuset
Hovrättstorget 4
55321 Jönköping
Mobil: 070-6712818
Epost: ewalannemyr@hotmail.com

Ewa Lannemyr
Leg. Psykoterapeut
Medlem i Riksföreningen PsykoterapiCentrum RPC.nu