Om mig

EwaUtbildningar

  • Leg sjuksköterska, Hälsohögskolan Göteborg 1972
  • Specialistutbildning Hälso-och sjukvård för barn och ungdom Hälsohögskolan Göteborg 1979
  • Fil kand beteendevetenskap Karlstad Universitet 1996
  • Grundläggande psykoterapiutbildning Vallgatans psykoterapiinstitut Göteborg 1999
  • Psykoterapeutexamen/ leg psykoterapeut St Lukas utbildningsinstitit Göteborg 2006
  • Psykodynamisk korttidsterapi Malmö Psykologbyrå 2009
  • EMDR steg 1 IPHU Psykologutbildarna Uppsala 2010
  • EMDR steg 2 IPHU Psykologutbildarna Uppsala 2011
  • Handledarutbildning Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping. Pågående

 Arbetsliv

Jag har arbetat som barnsjuksköterska på BVC , skola och inom barnmedicinsk klinik.
Som sjukhuskurator har jag främst arbetat med krisbearbetning när det gäller cancersjukdomar och palliativ vård, men även med insatser på akut- och intensivvårdsavdelning.

I min tjänst som kurator och psykoterapeut har jag arbetat inom psykiatri och primärvård.

Från 2010–2013 har jag varit anställd på St Lukas mottagning i Jönköping. Jag arbetar numera som konsult där.