Vad vi gör

ljus

Psykodynamisk terapi, insiktsterapi

Denna terapi är individuellt utformad och kan pågå under kortare eller längre tid. Den syftar till en fördjupad förståelse av sig själv och mötet mellan terapeut och klient är avgörande. Man följer inga manualer utan strävar efter en förtroendefull kontakt för att kunna möta svåra, ibland dolda känslor, tankar och upplevelser. Så kan man öka sin förståelse för sina svårigheter och därmed göra dem hanterbara och mindre farliga.

Korttidsterapi

Under 10-12 samtal kan man fokusera på en avgränsad problematik.

Kris- och stödsamtal

Vid svåra händelser i livet kan man behöva professionell hjälp, då det egna sociala nätverket inte räcker till. Det kan handla om sorg, separation, sjukdom, relationsproblem.

EMDR (eye movement desentisitation and reprocessing)

Detta är en speciell form av traumabehandling där man genom forskning visat att stimulering av ögonrörelser kan aktivera och starta läkningsprocesser av plågsamma minnen som blivit ”fellagrade” i hjärnan.

Handledning/ konsultation.

I yrkeslivet, inte minst i människovårdande professioner är det viktigt att få tid att reflektera över sin arbetssituation och de problem man möter. Detta kan ske enskilt eller i grupp. Handledning syftar till avlastning, men också till professionsutveckling och reflektion runt den egna yrkesrollen och etiska frågeställningar.